# Google Font # Google App for Education
THÔNG BÁO KHÓA BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC- CAO ĐẲNG VÀ TCCN

THÔNG BÁO KHÓA BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC- CAO ĐẲNG VÀ TCCN

THÔNG BÁO KHÓA BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC- CAO ĐẲNG VÀ TCCN     Kính gửi:      – Lãnh đạo các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp;                                     – Các...
THÔNG BÁO KHÓA TẬP HUẤN  XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

THÔNG BÁO KHÓA TẬP HUẤN XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

THÔNG BÁO KHÓA TẬP HUẤN XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO            Kính gửi: – Lãnh đạo các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp;                          – Các cán bộ, giảng viên, chuyên viên và các...
TB Địa điểm khoá tập huấn Kỹ năng viết báo cáo tự đánh giá KĐCLGD ĐH-CĐ-TCCN

TB Địa điểm khoá tập huấn Kỹ năng viết báo cáo tự đánh giá KĐCLGD ĐH-CĐ-TCCN

Kính gửi quý Thầy Cô, Viện Khoa học Giáo dục Nam Việt trân trọng thông báo đến quý Thầy Cô về địa điểm mới của khoá tập huấn Kỹ năng viết báo cáo tự đánh trong KĐCLGD ĐH-CĐ-TCCN ngày 28 và 29/10/2016: Do số học viên đăng ký tham gia khóa tập huấn tăng nên Hội trường ở...
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG  “Kỹ năng đánh giá ngoài kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông”

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG “Kỹ năng đánh giá ngoài kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông”

Kính gởi: – Lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo – Lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo – Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở và trường Tiểu học   Nhằm góp phần phát triển các kỹ năng đánh giá ngoài của đội ngũ kiểm định...
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG  “Xây dựng và phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông”

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG “Xây dựng và phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông”

Kính gởi: – Lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo                          – Lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo                                     – Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở và trường Tiểu học   Nhằm góp...