# Google Font # Google App for Education
Tập Huấn: Xây Dựng, Quản Lý Và Đánh Gía Chuẩn Đầu Ra Chương Trình Đào Tạo

Tập Huấn: Xây Dựng, Quản Lý Và Đánh Gía Chuẩn Đầu Ra Chương Trình Đào Tạo

Kính gửi: – Lãnh đạo các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp;                    – Các cán bộ, giảng viên, chuyên viên các Trường. Nhằm góp phần nâng cao năng lực xây dựng, quản lý và đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo cho các cán bộ, giảng viên,...
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG “DẠY HỌC SÁNG TẠO CÁC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN  BẰNG TIẾNG ANH”

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG “DẠY HỌC SÁNG TẠO CÁC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN BẰNG TIẾNG ANH”

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG “DẠY HỌC SÁNG TẠO CÁC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN  BẰNG TIẾNG ANH” Kính gửi: Lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo; Lãnh đạo các Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông; Các Chuyên viên, các Tổ trưởng chuyên môn, các Giáo viên và...
Chiêu sinh khóa tập huấn “Kỹ năng viết báo cáo tự đánh giá cấp chương trình”

Chiêu sinh khóa tập huấn “Kỹ năng viết báo cáo tự đánh giá cấp chương trình”

Viện Khoa học Giáo dục Nam Việt thông báo chiêu sinh khóa tập huấn: Kỹ năng viết báo cáo tự đánh giá cấp chương trình theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT và của AUN-QA. Mục tiêu: Sau khi hoàn thành khóa tập huấn, học viên có khả năng viết báo cáo tự đánh giá cấp...