# Google Font # Google App for Education
Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở qua sử dụng các di tích lịch sử văn hóa và bảo tàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở qua sử dụng các di tích lịch sử văn hóa và bảo tàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Trong gần 2 năm qua, từ tháng 12/2019, Viện Khoa học Giáo dục Nam Việt đã và đang thực hiện một Đề tài cấp Sở với Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM do TS. Vương Văn Cho làm chủ nhiệm. Thành viên của Đề tài: VƯƠNG VĂN CHO NGUYỄN KIM DUNG TRẦN THỊ BÍCH LIỄU NGUYỄN THÀNH...