# Google Font # Google App for Education
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG “DẠY HỌC SÁNG TẠO CÁC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN  BẰNG TIẾNG ANH”

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG “DẠY HỌC SÁNG TẠO CÁC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN BẰNG TIẾNG ANH”

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG “DẠY HỌC SÁNG TẠO CÁC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN  BẰNG TIẾNG ANH” Kính gửi: Lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo; Lãnh đạo các Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông; Các Chuyên viên, các Tổ trưởng chuyên môn, các Giáo viên và...
TB Địa điểm khoá tập huấn Kỹ năng viết báo cáo tự đánh giá KĐCLGD ĐH-CĐ-TCCN

TB Địa điểm khoá tập huấn Kỹ năng viết báo cáo tự đánh giá KĐCLGD ĐH-CĐ-TCCN

Kính gửi quý Thầy Cô, Viện Khoa học Giáo dục Nam Việt trân trọng thông báo đến quý Thầy Cô về địa điểm mới của khoá tập huấn Kỹ năng viết báo cáo tự đánh trong KĐCLGD ĐH-CĐ-TCCN ngày 28 và 29/10/2016: Do số học viên đăng ký tham gia khóa tập huấn tăng nên Hội trường ở...
THÔNG BÁO KHÓA TẬP HUẤN  KỸ NĂNG VIẾT BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ  TRONG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐH-CĐ & TCCN

THÔNG BÁO KHÓA TẬP HUẤN KỸ NĂNG VIẾT BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ TRONG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐH-CĐ & TCCN

Kính gởi: – Lãnh đạo các Trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp,                     – Các cán bộ, giảng viên, chuyên viên quan tâm đến công tác kiểm định                  chất lượng giáo dục Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp....

Diane Oliver

ĐỘI NGŨ VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC NAM VIỆT Viện Khoa học Giáo dục Nam Việt được sáng lập và quản lý điều hành bởi các thành viên có trình độ chuyên môn cao và có nhiều kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, quản lý giáo dục, tài chính và công nghệ phần mềm. Hội...