# Google Font # Google App for Education
Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở qua sử dụng các di tích lịch sử văn hóa và bảo tàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở qua sử dụng các di tích lịch sử văn hóa và bảo tàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Trong gần 2 năm qua, từ tháng 12/2019, Viện Khoa học Giáo dục Nam Việt đã và đang thực hiện một Đề tài cấp Sở với Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM do TS. Vương Văn Cho làm chủ nhiệm. Thành viên của Đề tài: VƯƠNG VĂN CHO NGUYỄN KIM DUNG TRẦN THỊ BÍCH LIỄU NGUYỄN THÀNH...
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG “DẠY HỌC SÁNG TẠO CÁC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN  BẰNG TIẾNG ANH”

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG “DẠY HỌC SÁNG TẠO CÁC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN BẰNG TIẾNG ANH”

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG “DẠY HỌC SÁNG TẠO CÁC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN  BẰNG TIẾNG ANH” Kính gửi: Lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo; Lãnh đạo các Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông; Các Chuyên viên, các Tổ trưởng chuyên môn, các Giáo viên và...
TB Địa điểm khoá tập huấn Kỹ năng viết báo cáo tự đánh giá KĐCLGD ĐH-CĐ-TCCN

TB Địa điểm khoá tập huấn Kỹ năng viết báo cáo tự đánh giá KĐCLGD ĐH-CĐ-TCCN

Kính gửi quý Thầy Cô, Viện Khoa học Giáo dục Nam Việt trân trọng thông báo đến quý Thầy Cô về địa điểm mới của khoá tập huấn Kỹ năng viết báo cáo tự đánh trong KĐCLGD ĐH-CĐ-TCCN ngày 28 và 29/10/2016: Do số học viên đăng ký tham gia khóa tập huấn tăng nên Hội trường ở...