# Google Font # Google App for Education

TIN TỨC

Tin tức, bài báo về Viện Khoa học Giáo dục Nam Việt
TẬP HUẤN: XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TẬP HUẤN: XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Kính gửi: – Lãnh đạo các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp;                    – Các cán bộ, giảng viên, chuyên viên các Trường. Nhằm góp phần nâng cao năng lực xây dựng, quản lý và đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo cho các cán bộ, giảng viên,...

Đọc thêm
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG “DẠY HỌC SÁNG TẠO CÁC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN  BẰNG TIẾNG ANH”

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG “DẠY HỌC SÁNG TẠO CÁC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN BẰNG TIẾNG ANH”

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG “DẠY HỌC SÁNG TẠO CÁC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN  BẰNG TIẾNG ANH” Kính gửi: Lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo; Lãnh đạo các Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông; Các Chuyên viên, các Tổ trưởng chuyên môn, các Giáo viên và...

Đọc thêm
Tập huấn Xây dựng, quản lý và đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Tập huấn Xây dựng, quản lý và đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Kính gửi: quý Thầy/ Cô, Viện Khoa học Giáo dục Nam Việt trân trọng gửi đến quý Thầy/ Cô thông báo chiêu sinh khoá tập huấn “Xây dựng, quản lý và đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo” dành cho các cán bộ, giảng viên, chuyên viên các trường Đại học,...

Đọc thêm
Chiêu sinh khóa tập huấn “Kỹ năng viết báo cáo tự đánh giá cấp chương trình”

Chiêu sinh khóa tập huấn “Kỹ năng viết báo cáo tự đánh giá cấp chương trình”

Viện Khoa học Giáo dục Nam Việt thông báo chiêu sinh khóa tập huấn: Kỹ năng viết báo cáo tự đánh giá cấp chương trình theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT và của AUN-QA. Mục tiêu: Sau khi hoàn thành khóa tập huấn, học viên có khả năng viết báo cáo tự đánh giá cấp...

Đọc thêm
Tập huấn cho cán bộ, giảng viên, chuyên viên Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh

Tập huấn cho cán bộ, giảng viên, chuyên viên Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh

Nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giảng viên, chuyên viên, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã hợp đồng với Viện Khoa học Giáo dục Nam Việt mời Tiến sỹ Nguyễn Kim Dung đến Trường tập huấn chuyên đề  Xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và đề cương...

Đọc thêm
Tập huấn cho cán bộ, giảng viên, chuyên viên Đại học Tài Chính-Marketing

Tập huấn cho cán bộ, giảng viên, chuyên viên Đại học Tài Chính-Marketing

Theo Hợp đồng ký kết giữa Trường Đại học Tài Chính- Marketing và Viện Khoa học Giáo dục Nam Việt, ngày 18/12/2016, Viện Khoa học Giáo dục Nam Việt đã tổ chức khóa tập huấn: Xây dựng và đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo cho 79 cán bộ, giảng viên, chuyên viên...

Đọc thêm
Tập huấn Xây dựng, quản lý và đánh giá Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Tập huấn Xây dựng, quản lý và đánh giá Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện Khoa học Giáo dục Nam Việt trong công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, giảng viên, chuyên viên, ngày 3 và 4 tháng 12 năm 2016, Viện đã tổ chức thành công khóa tập huấn Xây dựng, Quản lý và Đánh giá Chuẩn đầu ra...

Đọc thêm
Chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản lý Giáo dục của Đại học Hawaii

Chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản lý Giáo dục của Đại học Hawaii

Trường Đại học Hawaii thông báo chiêu sinhh Chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản lý giáo dục tại khu vực Châu Á- Thái Bình Dương (Educational Leadership in the Asia – Pacific Region). Đây là chương trình đã đạt được Giải thưởng quốc gia. Chương trình đào tạo gồm 30...

Đọc thêm
THÔNG BÁO KHÓA BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC- CAO ĐẲNG VÀ TCCN

THÔNG BÁO KHÓA BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC- CAO ĐẲNG VÀ TCCN

THÔNG BÁO KHÓA BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC- CAO ĐẲNG VÀ TCCN     Kính gửi:      – Lãnh đạo các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp;                                     – Các...

Đọc thêm
THÔNG BÁO KHÓA TẬP HUẤN  XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

THÔNG BÁO KHÓA TẬP HUẤN XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

THÔNG BÁO KHÓA TẬP HUẤN XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO            Kính gửi: – Lãnh đạo các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp;                          – Các cán bộ, giảng viên, chuyên viên và các...

Đọc thêm