# Google Font # Google App for Education

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện Khoa học Giáo dục Nam Việt trong công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, giảng viên, chuyên viên, ngày 3 và 4 tháng 12 năm 2016, Viện đã tổ chức thành công khóa tập huấn Xây dựng, Quản lý và Đánh giá Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo. Tham dự khóa tập huấn có hơn 40 học viên đến từ 14 trường Đại học- Cao Đẳng- Trung cấp ở các tỉnh thành khu vực phía Nam. Giảng viên phụ trách giảng dạy là Tiến sỹ Nguyễn Kim Dung. Khóa học đã đem đến cho các học viên những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong việc thiết kế chương trình.