# Google Font # Google App for Education
Tập Huấn: Xây Dựng, Quản Lý Và Đánh Gía Chuẩn Đầu Ra Chương Trình Đào Tạo

Tập Huấn: Xây Dựng, Quản Lý Và Đánh Gía Chuẩn Đầu Ra Chương Trình Đào Tạo

Kính gửi: – Lãnh đạo các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp;                    – Các cán bộ, giảng viên, chuyên viên các Trường. Nhằm góp phần nâng cao năng lực xây dựng, quản lý và đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo cho các cán bộ, giảng viên,...
Chiêu sinh khóa tập huấn “Kỹ năng viết báo cáo tự đánh giá cấp chương trình”

Chiêu sinh khóa tập huấn “Kỹ năng viết báo cáo tự đánh giá cấp chương trình”

Viện Khoa học Giáo dục Nam Việt thông báo chiêu sinh khóa tập huấn: Kỹ năng viết báo cáo tự đánh giá cấp chương trình theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT và của AUN-QA. Mục tiêu: Sau khi hoàn thành khóa tập huấn, học viên có khả năng viết báo cáo tự đánh giá cấp...
Tập huấn cho cán bộ, giảng viên, chuyên viên Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh

Tập huấn cho cán bộ, giảng viên, chuyên viên Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh

Nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giảng viên, chuyên viên, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã hợp đồng với Viện Khoa học Giáo dục Nam Việt mời Tiến sỹ Nguyễn Kim Dung đến Trường tập huấn chuyên đề  Xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và đề cương...
Tập huấn cho cán bộ, giảng viên, chuyên viên Đại học Tài Chính-Marketing

Tập huấn cho cán bộ, giảng viên, chuyên viên Đại học Tài Chính-Marketing

Theo Hợp đồng ký kết giữa Trường Đại học Tài Chính- Marketing và Viện Khoa học Giáo dục Nam Việt, ngày 18/12/2016, Viện Khoa học Giáo dục Nam Việt đã tổ chức khóa tập huấn: Xây dựng và đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo cho 79 cán bộ, giảng viên, chuyên viên...