# Google Font # Google App for Education
Trường Đại học Hawaii thông báo chiêu sinhh Chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản lý giáo dục tại khu vực Châu Á- Thái Bình Dương (Educational Leadership in the Asia – Pacific Region). Đây là chương trình đã đạt được Giải thưởng quốc gia.
Chương trình đào tạo gồm 30 tín chỉ được thiết kế đáp ứng nhu cầu của các nhà giáo muốn đăng ký học chương trình Cao học Quản lý giáo dục. Chương trình đào tạo được giảng dạy kết hợp hai hình thức: dạy học tại trường trong 2 học kỳ hè, mỗi học kỳ hè có 5 tuần và thời gian còn lại học trực tuyến với sự hỗ trợ của các cố vấn chuyên môn.
Thời gian đào tạo: không quá 15 tháng.
Học phí: khoảng 20.000 USD
Không cần có chứng chỉ GRE khi đăng ký học.
Hạn chót đăng ký học: ngày 01/04/2017.
Muốn biết thêm chi tiết đăng ký khoá học, xin vui lòng truy cập tại địa chỉ website: http://go.hawaii.edu/NVj
Liên hệ: Deb Arellano – debralyn@hawaii.edu hoặc edef@hawaii.edu
Khoa Giáo dục- Trường Đại học Hawai’i tại Mãnoa
Địa chỉ: Wist Hall 113, 1776 University Avenue Honolulu, HI 96822
Hỗ trợ đăng ký tại Việt Nam: Viện Khoa học Giáo dục Nam Việt
Địa chỉ: Phòng P1-3.12, Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0888.999.424 hoặc 0988.990.173 (gặp cô Nhẫn).
Tải file đính kèm giới thiệu chương trình và chi tiết học phí tại đây.