# Google Font # Google App for Education

Theo Hợp đồng ký kết giữa Trường Đại học Tài Chính- Marketing và Viện Khoa học Giáo dục Nam Việt, ngày 18/12/2016, Viện Khoa học Giáo dục Nam Việt đã tổ chức khóa tập huấn: Xây dựng và đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo cho 79 cán bộ, giảng viên, chuyên viên Trường Đại học Tài Chính – Marketing tại cơ sở Trường. Khóa tập huấn được giảng dạy bởi TS.Nguyễn Kim Dung đã hoàn thành tốt đẹp, đáp ứng sự mong đợi của những người tham gia.