# Google Font # Google App for Education

Kính gửi: – Lãnh đạo các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp;

                   – Các cán bộ, giảng viên, chuyên viên các Trường.

Nhằm góp phần nâng cao năng lực xây dựng, quản lý và đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo cho các cán bộ, giảng viên, chuyên viên trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp, Viện Khoa học Giáo dục Nam Việt tổ chức khóa bồi dưỡng “Xây dựng, quản lý và đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo” với các nội dung chi tiết như sau:

Mục tiêu của khóa tập huấn: Sau khi được tập huấn, những người tham gia có thể:

  • Hiểu cách xây dựng chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra của một chương trình đào tạo và cách quản lý một chương trình đào tạo (CTĐT);
  • Áp dụng được các mô hình đánh giá chuẩn đầu ra của một CTĐT và đánh giá CTĐT: cách đánh giá, tiến trình, các kết quả có thể thu nhận được, các đối tượng có liên quan;
  • Sử dụng kết quả đánh giá để cập nhật, điều chỉnh và phát triển CTĐT.

Đối tượng của khóa tập huấn: Các cán bộ, giảng viên, chuyên viên trường Đại học- Cao đẳng- Trung cấp và các cá nhân có quan tâm đến việc xây dựng, quản lý và đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo.

Giảng viên phụ trách:  NGƯT.TS. Nguyễn Kim Dung: Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Nghiên cứu Giáo dục, Trường Đại học Sư Phạm Tp.HCM, kiêm Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học Giáo dục Nam Việt. Bà đã có nhiều kinh nghiệm trong việc giảng dạy, nghiên cứu và tư vấn về kiểm định chất lượng, xây dựng và đánh giá chương trình đào tạo, đồng thời là dịch giả của nhiều cuốn sách về xây dựng và phát triển chương trình.

Nội dung chương trình tập huấn:

STT Nội dung Thời gian
1 Giới thiệu về cách thức xây dựng chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và cách quản lý chương trình đào tạo. Buổi 1 (8g00 – 11g30)
2 Phân tích và thực hành đánh giá một số chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra của các trường Đại học – Cao đẳng. Buổi 2 (13g30 – 17g0)
3 Áp dụng được các mô hình đánh giá chuẩn đầu ra của một chương trình đào tạo và đánh giá theo chuẩn AUN. Buổi 3 (8g00 – 11g30)
4 Thực hành đánh giá một vài chương trình đào tạo của trường Đại học – Cao đẳng theo các tiêu chí.
Đánh giá chéo giữa các khoa/chương trình đào tạo của trường Đại học – Cao đẳng.
Buổi 4 (13g30 – 17g0)


Học phí:
2.000.000 đồng/học viên/khóa

Ưu đãi: Đóng học phí trước ngày 15/03/2019 sẽ được giảm 200.000 đồng/học viên.

Đăng ký theo nhóm từ 5 người học trở lên sẽ được giảm 300.000 đồng/học viên.

Thời gian tập huấn: Thứ bảy và Chủ nhật ngày 23 và 24/03/2019.

Địa điểm tập huấn: Số 7 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Cấp giấy chứng nhận: các học viên tham gia đầy đủ và hoàn thành các bài tập sẽ được Viện Khoa học Giáo dục Nam Việt cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn.

Liên hệ đăng ký: xin vui lòng liên hệ với cô Lê Thị Ngọc Nhẫn, số điện thoại: 0988.990.173, email: vienkhgdnamviet@gmail.com. Đăng ký trước ngày 15/03/2019.

Phương thức thanh toán: chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Viện Khoa học Giáo dục Nam Việt, số tài khoản: 0371.000.450.656, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tân Định, Tp.Hồ Chí Minh.

Quý Thầy/ Cô có thể đăng ký tham dự theo link tại đây.

Trân trọng.

VIỆN TRƯỞNG

TS. Vương Văn Cho