# Google Font # Google App for Education

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Hướng dẫn tư vấn Hệ thống Quản lý chất lượng giáo dục

HƯỚNG DẪN TƯ VẤN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

1. Các bước đăng ký tư vấn, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng giáo dục

  • Bước 1: Download mẫu đơn đăng ký kiểm định tại website của Viện (http://rises.edu.vn/du-an/quan-ly-chat-luong/)
  • Bước 2: Điền mẫu đơn có xác nhận của lãnh đạo cơ sở giáo dục.
  • Bước 3: Gửi mẫu đơn có dấu xác nhận của cơ sở giáo dục về Viện Khoa học giáo dục Nam Việt theo địa chỉ đã được cung cấp, đồng thời gửi bản đăng ký về email: info@rises.edu.vn
  • Bước 4: Viện Khoa học giáo dục Nam Việt liên hệ với cơ sở giáo dục để hướng dẫn, thảo luận, thống nhất và gửi kế hoạch chi tiết.

2. Địa chỉ liên hệ

  • Viện Khoa học giáo dục Nam Việt
  • Số 17-19-21, Nguyễn Văn Trỗi, P.12, Quận Phú Nhuận, TP. HCM (Phòng P1-3.12).
  • Điện thoại: +84 888 999 424
  • Email: info@rises.edu.vn