# Google Font # Google App for Education

CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN

Viện Khoa học và Giáo dục Nam Việt

NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu khoa học giáo dục tập trung vào các lĩnh vực quản lý giáo dục, sư phạm học, lý luận giáo dục, hệ thống giáo dục, tâm lý giáo dục;

Nghiên cứu và triển khai ứng dụng về công nghệ phần mềm phục vụ cho hoạt động dạy học và quản lý trong giáo dục;

Tổ chức chuyển giao các kết quả nghiên cứu theo yêu cầu của các đơn vị.

TƯ VẤN – ĐÀO TẠO

Tư vấn cho các cơ sở giáo dục, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu về quản lý giáo dục, phương pháp dạy học, phương pháp giáo dục, mô hình giáo dục tiên tiến, chương trình học, đánh giá trong giáo dục, tâm lý giáo dục.

Tổ chức các khóa huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo lĩnh vực đăng ký hoạt động KH&CN.

HỢP TÁC – CHIA SẺ

Tổ chức các hội nghị, hội thảo phổ biến các kết quả nghiên cứu, chia sẻ các kiến thức khoa học và kinh nghiệm thực tiễn trong các lĩnh vực quản lý giáo dục, lý luận giáo dục, tâm lý giáo dục và công nghệ phần mềm phục vụ trong giáo dục với các chuyên gia giáo dục trong và ngoài nước.

Hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký phù hợp Luật định.

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC NAM VIỆT

Viện Khoa học Giáo dục Nam Việt (RISES) là tổ chức khoa học và công nghệ tự chủ hoàn toàn, được Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động số 331/ĐK-KHCN ban hành ngày 29/7/2016. Viện là nơi hội tụ những cá nhân xuất sắc về chuyên môn và có nhiều kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu, giảng dạy, quản lý, tư vấn và hợp tác quốc tế.

Copyright © 2016 Viện Khoa học Giáo dục Nam Việt

NHẬN TIN TỪ VIỆN

 ĐỐI TÁC/LIÊN KẾT:      Sở KH&CN TPHCM | Bộ Giáo dục & Đào tạo | Sở GD&ĐT TPHCM